Tisztelt Pénztártagjaink!

A jogszabályban előírt 70%-os tagdíjfizetési arány elérése érdekében tagdíjbefizetés teljesítésére kérjük a 2019. évben is az alábbiak szerint:

Az éves tagdíj összegét (4.800.- Ft) egy összegben utalja át az alábbi számlaszámra a közlemény rovatban a tagsági azonosítóját feltüntetve. A befizetést ebben az esetben a Pénztár a beérkezéstől számított 12 havi bontásban írja jóvá egyéni számláján. Kérjük, hogy amennyiben nem éves tagdíjat utal, úgy a közlemény rovatban a tagsági azonosítóján felül a befizetési időszakot a megfelelő jóváírás érdekében feltétlenül tüntesse fel!

A tagdíjbefizetések bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

2. Rendszeres havi tagdíjbefizetést (minimum 400.- Ft/hó) teljesít, amelyet számlavezető bankjánál kezdeményezhet rendszeres átutalási megbízással, vagy díjlehívással. A díjlehívás egyaránt kezdeményezhető a számlavezető bankjánál, netbankján keresztül, vagy a weboldalon elérhető csoportos beszedési formanyomtatvány kitöltésével és Pénztárunkhoz postai úton történő beküldésével.

A Pénztár fennmaradása érdekében a tagdíjfizetésen túl továbbra is szükséges, hogy Tagjaink működési adományukkal évi 5.000.- Ft összegben járuljanak hozzá a működési költségekhez, tekintettel arra, hogy a levonható működési költségek nem nyújtanak elegendő fedezetet a pénztár hosszú távú működésére.

Kérjük, hogy adomány célú befizetését az alábbi számlaszára szíveskedjen teljesíteni:

Működési adomány bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni.

Köszönjük együttműködését, és hogy Ön is hozzájárul a magánpénztára fennmaradásához és megtakarításának megőrzéséhez!

Budapest, 2019. január

Szövetség Magánnyugdíjpénztár

Jogszabályok változása - 2016. július

2018.01.01-i változás

Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénztár, élve a jogszabály adta lehetőséggel, a hosszú távú stabil fennmaradás érdekében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 74. § (4) bekezdése értelmében alkalmazta a jogszabályban meghatározott mértékű költség levonást.

időszak költséglevonás mértéke időszak vagyonkezelési díj
2016.08.31 0,1% 2015.01.01 0,2%
2017.01.31 0,1% 2016.01.01 0,2%
2018.01.31 0,2% 2017.01.01 0,1%

A Pénztár a továbbiakban is számít a Tagok működési adomány célú befizetéseire tekintettel arra, hogy a rendszeres tagdíjbefizetésből levonható 2,5% működési költség továbbra sem nyújt elegendő fedezetet a Pénztár hosszú távú stabil működésére. Az alkalmazott költséglevonás következtében a Pénztár a működési adomány mértéként 8 000 Ft összegről 5 000 Ft összegre módosítja.

A Pénztár ezúton is köszöni minden Pénztártag segítő közreműködését mind a magas, 70%-os tagdíjfizetési arány fenntartása, mind a működési adomány célú befizetések teljesítése terén!

A költséglevonást az alábbi jogszabály módosítás tette lehetővé:

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 74. § (4) bekezdése (beiktatta: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LIII. törvény):

„…A pénztár költségként a tagok egyéni számlája tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló egyenlegének 0,3 százalékát számolhatja el, abban az esetben, ha a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét ebbe a költségbe beszámítja.”

Ezen módosítás lehetőséget teremtett arra, hogy a jogszabályban meghatározott költséglevonást a Pénztár a vagyonkezelési díjat meghaladó mértékben a tagok egyéni számlájával szemben érvényesítheti.

2016. januári tájékoztató

Tisztelt Pénztártagunk!

A Pénztár fennmaradása érdekében a tagdíjfizetésen túl továbbra is szükséges, hogy Tagjaink működési adományukkal évi 8.000.- Ft összegben járuljanak hozzá a működési költségekhez, tekintettel arra, hogy a rendszeres tagdíjbefizetésből levonható 2,5% működési költség nem nyújt elegendő fedezetet a pénztár hosszú távú működésére.

Kérjük, hogy adomány célú befizetését az alábbi számlaszára szíveskedjen teljesíteni:

Működési adomány bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni.

Valamint a jogszabályban előírt 70%-os tagdíjfizetési arány elérése érdekében a továbbiakban is tagdíjbefizetés teljesítésére kérjük az alábbiak szerint:

1. Az éves tagdíj összegét (4.800.- Ft) egy összegben utalja át az alábbi számlaszámra a közlemény rovatban a tagsági azonosítóját feltüntetve. A befizetést ebben az esetben a Pénztár a beérkezéstől számított 12 havi bontásban írja jóvá egyéni számláján. Kérjük, hogy amennyiben nem éves tagdíjat utal, úgy a közlemény rovatban a tagsági azonosítóján felül a befizetési időszakot a megfelelő jóváírás érdekében feltétlenül tüntesse fel!

A tagdíjbefizetések bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

2. Rendszeres havi tagdíjbefizetést (minimum 400.- Ft/hó) teljesít, amelyet számlavezető bankjánál kezdeményezhet rendszeres átutalási megbízással, vagy díjlehívással. A díjlehívás egyaránt kezdeményezhető a számlavezető bankjánál, netbankján keresztül, vagy a weboldalon elérhető csoportos beszedési formanyomtatvány kitöltésével és Pénztárunkhoz postai úton történő beküldésével.

Köszönjük együttműködését, és hogy Ön is hozzájárul a magánpénztára fennmaradásához és megtakarításának megőrzéséhez!

Budapest, 2016. január

Szövetség Magánnyugdíjpénztár

Tájékoztatjuk T. Tagjainkat, hogy sem a Szövetség Nyugdíjpénztárnak, sem jogelődjének nem volt befektetése sem a MAG sem a NAP Ingatlanfejlesztési Alapban, így a 2011-es Tb. visszalépéskor sem adott át ilyen befektetési jegyeket az ÁKK-nak.

A Pénztár figyelembe véve az MNB tagdíj befizetésekre vonatkozóan kialakított állásfoglalását ezúton tájékoztatja Tagjait, hogy a Pénztárnál a tagdíjfizetési arány meghaladta a 70%-ot.

Köszönjük a befizetéseit azon Pénztártagjainknak akik már teljesítették, illetve folyamatosan teljesítik azokat.

Egyben kérjük azon Tagjainkat, akik még nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek, hogy fizessék be május elején az évi 4.800.- Ft összegű éves tagdíjat!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a facebook oldalunk technikai problémák miatt megváltozott. Az alábbi linken tudják elérni a folyamatosan frissülő új Szövetség Nyugdíjpénztár facebook oldalt.

A Szövetség Nyugdíjpénztár facebook oldala

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár vagyonkezelője az Allianz Alapkezelő Zrt. A Pénztár illetve a Vagyonkezelő a befektetései során mindig a hatályos pénztári jogszabályoknak megfelelően kialakított Befektetési Politikája szerint jár el. A Pénztár a befektetései kapcsán nem került kapcsolatba sem a most működésükben felfüggesztett (Buda-Cash, Questor; Hungária), sem semelyik másik bróker céggel. A Pénztár továbbra is arra törekszik, hogy a pénztártagjainak megtakarítása a befektetéseken keresztül folyamatosan növekedjen.

Ne hagyjuk veszni magánpénztári megtakarításaikat

Letöltés

csoportos beszedési megbízás letöltése

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a jogszabályi változásokkal kapcsolatosan az alábbi levél kerül számukra 2015. január elején kiküldésre:


Az Országgyűlés 2015.01.01-i dátummal módosította a magánpénztári törvényt. A legfontosabb módosítás, hogy amennyiben a megelőző 6 hónapban a tagdíjfizetők aránya 2 hónap vonatkozásában nem éri el a tagság 70%-át, a pénztár végelszámolással megszűnik.

A tagság alapvető érdeke a megtakarításainak megőrzése, ezért kérjük, hogy havonta legalább a pénztár közgyűlése által elfogadott 400.- Ft összegű minimum tagdíjat szíveskedjen befizetni. Természetesen amennyiben van lehetősége, magasabb összegű tagdíjbefizetést is vállalhat.

Tagdíjfizetés az alábbi módokon történhet:

 • Csoportos beszedéssel: a levél hátoldalán megtalálható a szükséges nyomtatvány, melyet kitöltés után pénztárunkhoz szíveskedjen visszaküldeni. (Amennyiben van Netbank hozzáférése, megbízását ott is rögzítheti, ebben az esetben kérjük, e-mail üzenetben jelezze Pénztárunk felé a tagdíj mértékét.)

 • Rendszeres átutalással bankszámláról (kérjük, az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni).

A tagdíjbefizetések bankszámlaszáma:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

A rendszeres tagdíj befizetésből levonható 2,5% működési költség azonban nem nyújt elegendő fedezetet a pénztár hosszú távú működésére, ezért továbbra is szükséges, hogy tagjaink működési adományukkal - évi 5.000.- Ft összegben – járuljanak hozzá a működési költségekhez (kérjük, az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni).

Működési adomány bankszámlaszáma:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Azon tagjainknak, akik nem tudják vállalni a rendszeres tagdíjfizetést, lehetőségük nyílik a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésre.

A további változásokról információt talál a www.szovetsegnyp.hu oldalon. Kérjük, hogy a gyorsabb és olcsóbb kommunikáció érdekében szíveskedjen e-mail címét Pénztárunk részére eljuttatni. (Tipp: küldjön e-mailt az info@szovetsegnyp.hu e-mail címre a tagi azonosító jel vagy adóazonosító jel megadásával.

Pénztárunk reményét fejezi ki, hogy jelenlegi tagjai továbbra is kitartanak a magánpénztári megtakarításaik védelmében, és 2015. január elsejét követően havonta teljesített rendszeres tagdíj befizetéseikkel ezt kifejezésre is juttatják.

Budapest, 2015. január 5.

Tisztelettel:


Kosztyu Csilla
igazgatótanács elnökeKutiné Csurgai Ágota
ügyvezető igazgató

Jogszabályok változása - 2015.

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pénztárunk lehetővé tette a tagdíj egy összegben, előre történő befizetését.

Amennyiben több havi tagdíjat kíván előre, egy összegben befizetni, kérjük, hogy az átutalás közleményében és e-mail üzenet formájában (ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu) jelezze ezt Pénztárunk felé.

Előre utalás esetén az átutalás közlemény rovatában kérjük a tagi azonosító jel mellett a befizetési időszak feltüntetését.

Ebben az esetben Pénztárunk részére küldött e-mail üzenetben szíveskedjék megadni a tagsági azonosítóra való hivatkozással az átutalt összeget, időszakot és a havi tagdíj mértékét!

Fontos, hogy csak előre lehet egyösszegű tagdíjbefizetést teljesíteni, visszamenőleges tagdíjfizetésre nincs lehetőség.

Fontosabb jogszabályi változások 2015.01.01-től

 • Amennyiben a tagság 70%-ánál kevesebben fizetnek tagdíjat 6 hónap átlagában legalább 2 hónapig, akkor a pénztár végelszámolással megszűnik.
 • Változott a befizetett tagdíj tartalékok közötti felosztási aránya: 97,5% a fedezeti tartalékra kerül jóváírásra, míg 2,5% a működési tartalékra.
 • A nem fizető tagoktól a kötelező tagdíj működési tartalékra jutó részével, azaz 2,5%-ával megegyező hozam levonható az egyéni számláról.
 • Ismét vissza lehet lépni a társadalombiztosítási rendszerbe. Visszalépés esetén a tag nyilatkozata alapján az egyénileg befizetett tagdíj összege, az esetleges tagdíjkiegészítés és amennyiben az egyéni számlán keletkezett reálhozam (a továbbiakban: visszalépő tagi kifizetés) a Tag részére visszafizetendő. (reálhozam = egyéni számla kilépéskori egyenlege - nyugdíjjárulék terhére befizetett tagdíjak inflációval növelt összege)
 • Szabályozásra került a magánpénztárak által nyújtható nyugdíjszolgáltatás. Szolgáltatást a pénztár saját maga is nyújthat, de biztosítótól is vásárolhat. A biztosító életjáradékot folyósíthat, míg a pénztár által folyósítható járadék mértékét az egyéni számla és a tag hátralevő élettartamának hányadosa határozza meg. Ahhoz, hogy a pénztár járadékot szolgáltasson, a Felügyelet által elfogadott szolgáltatási szabályzattal és 100 millió forint összegű saját tartalékkal kell rendelkeznie. Azt, hogy mit kell a szolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia, azt kormányrendelet fogja szabályozni.

Mindez azt jelenti, hogy jelenleg a Pénztár nem tud járadékot szolgáltatni, és ezt a jövőben sem tervezi, hiszen nem áll 100 millió forint rendelkezésére, amit el tudna különíteni.

Jelenleg biztosító intézettől sem lehet életjáradékot vásárolni, így a nyugdíjba vonuló Pénztártagjaink az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

 • megtakarításukat a Pénztárban hagyva és hozammal gyarapítva megvárják, míg lesz olyan Biztosító, amelyik pénztári életjáradékot fog folyósítani.
 • visszalépnek a társadalombiztosítási rendszerbe. Ebben az esetben 100% öregségi nyugdíj kerül részükre megállapításra és ez esetben is kifizetésre kerül a visszalépő tagi kifizetés.

Bankszámlaszám változás

2012. október 6. 12:10

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2012. október 1-jei dátummal a Szövetség Nyugdíjpénztár bankszámlaszámai megváltoztak, az MKB Bank helyett Pénztárunk számlavezető bankja az UniCredit Bank Hungary Zrt. lett.

A számlavezető bankváltás legfőbb indoka a működési költségek csökkentése. Pénztárunk letétkezelőjeként az UniCredit Bank Hungary Zrt. megbízható partnerünk, és ezáltal a pénzforgalom bankon belüli bonyolítása jelentős költségcsökkenést jelent Pénztárunk számára, főleg a 2013.01.01-től hatályba lépő A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény okán.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az MKB Banknál vezetett számlaszámokra a legkésőbb 2012.12.31-ig beérkező befizetéseket tudjuk fogadni, ezt követően a bankszámlaszámok megszűnnek!

Működési célú adományokkal összefüggő információk

2012. szeptember 28. 13:40

2012-től a hatályos jogszabályok szerint a magán-nyugdíjpénztári egyéni számlára nem érkezik a bruttó bérből levont, 10%-os mértékű kötelező nyugdíjjárulék.

Az elkövetkezőkben a bérből semmilyen mértékű tagdíjbefizetés nem várható, azokat a munkáltató nyugdíjjárulékként jelenleg teljes egészében a társadalombiztosítási rendszerbe fizeti be. A Stabilitás Pénztárszövetség úgy véli, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer működtetése hosszú távon, a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett akkor biztosítható, ha a pénztári rendszerben maradó tagok önkéntes adományukkal hozzájárulnak a pénztárak működési kiadásainak fedezetéhez.

A Szövetség Nyugdíjpénztár véleménye szerint a magánnyugdíjpénztárak közül csupán néhány pénztár marad fenn hosszútávon, a pénztárak összeolvadása és/vagy megszűnése fokozatosan fog megtörténni. A folyamat addig fog tartani, amíg a maradó pénztárak taglétszáma el nem éri az önfenntartáshoz szükséges mértéket egy-egy pénztárban, amikor a tagdíjbefizetésekből levonható költség is elegendő lesz a működéshez.

A Szövetség Nyugdíjpénztár nem ír elő semmilyen kötelező befizetést, sem tagdíj jellegűt, sem működési célút, a pénztártagok működési hozzájárulása teljes mértékben egyéni és önkéntes döntésen alapul.

Azonban a megtakarításaikat megőrizni kívánó Pénztártagok együttes érdeke a Pénztár fennmaradása, amelyet működési célú adományukkal elősegíthetnek.

A működési célú befizetéseket 2012.10.01-től alábbi bankszámlára várjuk:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ezen számlaszámra érkező összeg teljes mértékben a Pénztár működési költségeit fedezi, nem gyarapítja egyéni számláját.

Kérjük, hogy átutalás esetén tagi azonosító jelét a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjék.

Működési célú adományát előre is köszönjük!

Pénztárunk a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa működését megőrizve Pénztártagjai megtakarítását, és stabil pozícióját megerősítse a magánpénztári piacon!

Egyéni tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk

2012. szeptember 27. 11:50

2012-től a hatályos jogszabályok szerint a magán-nyugdíjpénztári egyéni számlára nem érkezik a bruttó bérből levont, 10%-os mértékű kötelező nyugdíjjárulék.

Az elkövetkezőkben a bérből semmilyen mértékű tagdíjbefizetés nem várható, azokat a munkáltató nyugdíjjárulékként jelenleg teljes egészében a társadalombiztosítási rendszerbe fizeti be.

A magán-nyugdíjpénztári számlára a tagok önkéntesen vállalt mértékben fizethetnek tagdíjat nettó jövedelmükből, amelyet az egyes pénztárak saját hatáskörben, Alapszabályukban határozhatnak meg.

Azonban fontos kiemelni, hogy a megtakarítási jellegű pénzügyi termékek közül kiemelkedően kedvező – más termékeknél egy nagyságrenddel alacsonyabb­ - vagyonkezelési és nyilvántartási díjakért tudnak befektetni.

Ezáltal a magán-nyugdíjpénztári megtakarítás jelenleg a legkedvezőbb nyugdíj célú befektetési termék.

Befizetések felosztása

2012. szeptember 24. 17:20

Fedezeti tartalék
(egyéni számla)
Működési tartalék
97,5% 2,5%

A bankszámlaszám változás miatt az egyénileg vállalt tagdíjbefizetéseket 2012.10.01-től az alábbi bankszámlára várjuk:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

Kérjük, hogy átutalás esetén tagi azonosító jelét a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjék!

A befizetett tagdíj az egyéni számlán a befizetést követő 15 munkanapon belül kerül jóváírásra.

Pénztárunk a továbbiakban is törekszik a Pénztártagok megtakarítását a legnagyobb gondossággal kezelve gyarapítani az egyéni számlákat!

Megtisztelő bizalmát ezúton is köszönjük!

Magánnyugdíjpénztári tagok nyugellátása

2012. szeptember 20. 15:50

Tisztelt Pénztártagunk!

2012.07.16-án kihirdetésre került a "Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról" szóló 2012. évi CXII. törvény, így a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 2013.01.01-től az alábbiak szerint módosul:

 • A 2010. szeptember 30-át követő időszakra az öregségi nyugdíj kiszámításánál a magán-nyugdíjpénztári tagok is a teljes összegű, 100% mértékű ellátásra szereznek jogosultságot.

 • A 2010. szeptember 30-át megelőző szolgálati időben eltöltött évekre továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy az ellátás mértéke a 0,75-ös szorzószámmal korrigálva kerül kiszámításra (21/A § 1. pont és a hozzá kapcsolódó 1. számú melléklet), tehát 75%-ban kerül megállapításra.

 • Az öregségi nyugdíj megállapítását követően a magán-nyugdíjpénztári tag - 2013.01.01-től - úgy is dönthet, hogy az egyéni számláján felhalmozott összeget az államháztartás részére átutaltatja. Ez esetben nem a 2010. szeptember 30. előtti időszakra megállapított - (75%-os) - állami nyugdíjra, hanem a teljes, 100% mértékű öregségi nyugdíjra szerez jogosultságot (1997. évi LXXXI törvény 21/A § 2. pont), azaz a nyugdíj összege úgy kerül megállapításra, mintha a jogosultnak sohasem lett volna magán-nyugdíjpénztári tagsága.

A nyugellátás megállapításakor tehát a Pénztártag dönthet mind a pénztári szolgáltatás (kifizetés), mind a TB-visszalépés mellett attól függően, hogy mely lehetőséggel kíván élni, mely lehetőséget tartja Számára kedvezőnek!

Fentiekre tekintettel örömmel értesítjük Pénztártagjainkat, hogy a hatályba lépő jogszabályok szerint a nyugellátás megállapítása során a magánpénztári tagságukat fenntartó Pénztártagok semmilyen hátrányt nem szenvednek!

Amennyiben további kérdése, kérése volna, kérjük, tájékozódjon honlapunkon, vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-688-4658, vagy a +36-1-688-4659-es telefonszámon, ahol mindenben készséggel állunk rendelkezésére!

Üdvözlettel:

Szövetség Nyugdíjpénztár

Egyéni számla

Tagi azonosító
Adóazonosító

Ügyfélszolgálat

  személyes telefonos
Hétfő 0800 - 1800 0800 - 2000
Kedd 0800 - 1600 0800 - 1600
Szerda 0800 - 1600 0800 - 1600
Csütörtök 0800 - 1600 0800 - 1600
Péntek 0800 - 1400 0800 - 1400

Telefon/Fax: +36-1-688-4658, +36-1-688-4659

E-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu

A Pénztár bankszámlaszáma tagdíjfizetéshez: 10918001-00000416-21960005

Számlavezető bank neve és címe: UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

SWIFT kód: BACXHUHB

IBAN számlaszám: HU69 1091 8001 0000 0416 2196 0005

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. (Módusz Irodaház)