Befizetések felosztása

Fedezeti tartalék
(egyéni számla)
Működési tartalék Likviditási tartalék
97,5% 2,4% 0,1%

Az egyénileg vállalt tagdíjbefizetéseket az alábbi bankszámlára várjuk:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

Kérjük, hogy átutalás esetén tagi azonosító jelét a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjék!

A befizetett tagdíj az egyéni számlán a befizetést követő 15 munkanapon belül kerül jóváírásra.

Pénztárunk a továbbiakban is törekszik a Pénztártagok megtakarítását a legnagyobb gondossággal kezelve gyarapítani az egyéni számlákat!

Megtisztelő bizalmát ezúton is köszönjük!

2021-10-18T08:28:21+00:00 2021. július 1.|

Tisztelt Pénztártagjaink!

A 104/2021 (III.5) Korm. rendelet 6. § (1) 1 pontja alapján a Pénztár személyes ügyfélszolgálatára a védelmi intézkedések szigorítása nem vonatkozik, így az továbbra is nyitva tart.

2021-06-03T11:26:04+00:00 2021. március 8.|

Tisztelt Tagjaink!

A jogszabályban előírt 70%-os tagdíjfizetési arány elérése érdekében tagdíjbefizetés teljesítésére kérjük a 2021. évben is az alábbiak szerint:

Az éves tagdíj összegét (4.800.- Ft) egy összegben utalja át az alábbi számlaszámra a közlemény rovatban a tagsági azonosítóját feltüntetve. A befizetést ebben az esetben a Pénztár a beérkezéstől számított 12 havi bontásban írja jóvá egyéni számláján. Kérjük, hogy amennyiben nem éves tagdíjat utal, úgy a közlemény rovatban a tagsági azonosítóján felül a befizetési időszakot a megfelelő jóváírás érdekében feltétlenül tüntesse fel!

A tagdíjbefizetések bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

2. Rendszeres havi tagdíjbefizetést (minimum 400.- Ft/hó) teljesít, amelyet számlavezető bankjánál kezdeményezhet rendszeres átutalási megbízással, vagy díjlehívással. A díjlehívás egyaránt kezdeményezhető a számlavezető bankjánál, netbankján keresztül, vagy a weboldalon elérhető csoportos beszedési formanyomtatvány kitöltésével és Pénztárunkhoz postai úton történő beküldésével.

A Pénztár fennmaradása érdekében a tagdíjfizetésen túl továbbra is szükséges, hogy Tagjaink működési adományukkal évi 5.000.- Ft összegben járuljanak hozzá a működési költségekhez, tekintettel arra, hogy a levonható működési költségek nem nyújtanak elegendő fedezetet a pénztár hosszú távú működésére.

Kérjük, hogy adomány célú befizetését az alábbi számlaszára szíveskedjen teljesíteni:

Működési adomány bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni.

Köszönjük együttműködését, és hogy Ön is hozzájárul a magánpénztára fennmaradásához és megtakarításának megőrzéséhez!

Budapest, 2021. január

Szövetség Magánnyugdíjpénztár

2021-06-03T11:26:04+00:00 2021. január 11.|

Tisztelt Tagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodánk 2020.06.22-től ismét normál nyitvatartási időben üzemel.

Köszönjük szíves türelmüket!

2021-06-03T11:26:05+00:00 2020. június 16.|

Tisztelt Tagjaink!

A koronavírus járványra való tekintettel a Pénztár személyes
ügyfélszolgálata határozatlan ideig szünetel.

Pénztár vezetése

2021-06-03T11:26:05+00:00 2020. március 16.|

Tisztelt Tagjaink!

A magánpénztári tagság esetében nincs szükség adategyeztetésre, mivel a magánpénztárak nem tartoznak a pénzmosási törvény hatálya alá.

Szövetség Magánnyugdíjpénztár

2021-06-03T11:26:05+00:00 2020. február 10.|

Tisztelt Pénztártagjaink!

A jogszabályban előírt 70%-os tagdíjfizetési arány elérése érdekében tagdíjbefizetés teljesítésére kérjük a 2020. évben is az alábbiak szerint:

Az éves tagdíj összegét (4.800.- Ft) egy összegben utalja át az alábbi számlaszámra a közlemény rovatban a tagsági azonosítóját feltüntetve. A befizetést ebben az esetben a Pénztár a beérkezéstől számított 12 havi bontásban írja jóvá egyéni számláján. Kérjük, hogy amennyiben nem éves tagdíjat utal, úgy a közlemény rovatban a tagsági azonosítóján felül a befizetési időszakot a megfelelő jóváírás érdekében feltétlenül tüntesse fel!

A tagdíjbefizetések bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

2. Rendszeres havi tagdíjbefizetést (minimum 400.- Ft/hó) teljesít, amelyet számlavezető bankjánál kezdeményezhet rendszeres átutalási megbízással, vagy díjlehívással. A díjlehívás egyaránt kezdeményezhető a számlavezető bankjánál, netbankján keresztül, vagy a weboldalon elérhető csoportos beszedési formanyomtatvány kitöltésével és Pénztárunkhoz postai úton történő beküldésével.

A Pénztár fennmaradása érdekében a tagdíjfizetésen túl továbbra is szükséges, hogy Tagjaink működési adományukkal évi 5.000.- Ft összegben járuljanak hozzá a működési költségekhez, tekintettel arra, hogy a levonható működési költségek nem nyújtanak elegendő fedezetet a pénztár hosszú távú működésére.

Kérjük, hogy adomány célú befizetését az alábbi számlaszára szíveskedjen teljesíteni:

Működési adomány bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni.

Köszönjük együttműködését, és hogy Ön is hozzájárul a magánpénztára fennmaradásához és megtakarításának megőrzéséhez!

Budapest, 2020. január

Szövetség Magánnyugdíjpénztár

2021-06-03T11:26:05+00:00 2019. június 3.|

Jogszabályok változása – 2016. július

2020.01.01-i változás

Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénztár, élve a jogszabály adta lehetőséggel, a hosszú távú stabil fennmaradás érdekében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 74. § (4) bekezdése értelmében alkalmazta a jogszabályban meghatározott mértékű
költség levonást.

IDŐSZAK KÖLTSÉGLEVONÁS MÉRTÉKE IDŐSZAK VAGYONKEZELÉSI DÍJ
2016.08.31 0,1% 2015 0,2%
2017.01.31 0,1% 2016 0,2%
2018.01.31 0,2% 2017 0,1%
2019.01.31 0,2% 2018 0,1%
2020.01.31 0,25% 2019 0,05%
2021.01.31 0,25% 2020 0,05%

A Pénztár a továbbiakban is számít a Tagok működési adomány célú befizetéseire tekintettel arra, hogy a rendszeres tagdíjbefizetésből levonható 2,4% működési költség továbbra sem nyújt elegendő fedezetet a Pénztár hosszú távú stabil működésére. Az alkalmazott költséglevonás következtében a Pénztár a működési adomány mértéként 8 000 Ft összegről 5 000 Ft összegre módosítja.

A Pénztár ezúton is köszöni minden Pénztártag segítő közreműködését mind a magas, 70%-os tagdíjfizetési arány fenntartása, mind a működési adomány célú befizetések teljesítése terén!

A költséglevonást az alábbi jogszabály módosítás tette lehetővé:

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 74. § (4) bekezdése (beiktatta: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LIII. törvény):

„…A pénztár költségként a tagok egyéni számlája tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló egyenlegének 0,3 százalékát számolhatja el, abban az esetben, ha a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét ebbe a költségbe beszámítja.”

Ezen módosítás lehetőséget teremtett arra, hogy a jogszabályban meghatározott költséglevonást a Pénztár a vagyonkezelési díjat meghaladó mértékben a tagok egyéni számlájával szemben érvényesítheti.

2021-07-06T08:31:56+00:00 2018. január 3.|

Tisztelt pénztártagjaink!

Fontosabb jogszabályi változások 2015. január 1-től. (Kattintson a szövegre!)

A Pénztár figyelembe véve az MNB tagdíj befizetésekre vonatkozóan kialakított állásfoglalását ezúton tájékoztatja Tagjait, hogy a Pénztárnál a tagdíjfizetési arány meghaladta a 70%-ot.

Köszönjük a befizetéseit azon Pénztártagjainknak akik már teljesítették, illetve folyamatosan teljesítik azokat.

Egyben kérjük azon Tagjainkat, akik még nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek, hogy fizessék be május elején az évi 4.800.- Ft összegű éves tagdíjat!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a facebook oldalunk technikai problémák miatt megváltozott. Az alábbi linken tudják elérni a folyamatosan frissülő új Szövetség Nyugdíjpénztár facebook oldalt.

A Szövetség Nyugdíjpénztár facebook oldala

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár vagyonkezelője az Allianz Alapkezelő Zrt. A Pénztár illetve a Vagyonkezelő a befektetései során mindig a hatályos pénztári jogszabályoknak megfelelően kialakított Befektetési Politikája szerint jár el. A Pénztár a befektetései kapcsán nem került kapcsolatba sem a most működésükben felfüggesztett (Buda-Cash, Questor; Hungária), sem semelyik másik bróker céggel. A Pénztár továbbra is arra törekszik, hogy a pénztártagjainak megtakarítása a befektetéseken keresztül folyamatosan növekedjen.

2019-06-03T12:40:08+00:00 2015. június 8.|

Ne hagyjuk veszni magánpénztári megtakarításaikat

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a jogszabályi változásokkal kapcsolatosan az alábbi levél kerül számukra 2015. január elején kiküldésre:

Az Országgyűlés 2015.01.01-i dátummal módosította a magánpénztári törvényt. A legfontosabb módosítás, hogy amennyiben a megelőző 6 hónapban a tagdíjfizetők aránya 2 hónap vonatkozásában nem éri el a tagság 70%-át, a pénztár végelszámolással megszűnik.

A tagság alapvető érdeke a megtakarításainak megőrzése, ezért kérjük, hogy havonta legalább a pénztár közgyűlése által elfogadott 400.- Ft összegű minimum tagdíjat szíveskedjen befizetni. Természetesen amennyiben van lehetősége, magasabb összegű tagdíjbefizetést is vállalhat.

Tagdíjfizetés az alábbi módokon történhet:

  • Csoportos beszedéssel: a levél hátoldalán megtalálható a szükséges nyomtatvány, melyet kitöltés után pénztárunkhoz szíveskedjen visszaküldeni. (Amennyiben van Netbank hozzáférése, megbízását ott is rögzítheti, ebben az esetben kérjük, e-mail üzenetben jelezze Pénztárunk felé a tagdíj mértékét.)
  • Rendszeres átutalással bankszámláról (kérjük, az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni).

A tagdíjbefizetések bankszámlaszáma:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

A rendszeres tagdíj befizetésből levonható 2,5% működési költség azonban nem nyújt elegendő fedezetet a pénztár hosszú távú működésére, ezért továbbra is szükséges, hogy tagjaink működési adományukkal – évi 5.000.- Ft összegben – járuljanak hozzá a működési költségekhez (kérjük, az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni).

Működési adomány bankszámlaszáma:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Azon tagjainknak, akik nem tudják vállalni a rendszeres tagdíjfizetést, lehetőségük nyílik a társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésre.

A további változásokról információt talál a www.szovetsegnyp.hu oldalon. Kérjük, hogy a gyorsabb és olcsóbb kommunikáció érdekében szíveskedjen e-mail címét Pénztárunk részére eljuttatni. (Tipp: küldjön e-mailt az info@szovetsegnyp.hu e-mail címre a tagi azonosító jel vagy adóazonosító jel megadásával.

Pénztárunk reményét fejezi ki, hogy jelenlegi tagjai továbbra is kitartanak a magánpénztári megtakarításaik védelmében, és 2015. január elsejét követően havonta teljesített rendszeres tagdíj befizetéseikkel ezt kifejezésre is juttatják.

Budapest, 2015. január 5.

Tisztelettel:

 

Kosztyu Csilla
igazgatótanács elnöke

 
Kutiné Csurgai Ágota
ügyvezető igazgató
2019-06-03T12:42:25+00:00 2015. június 5.|