Jogszabályok változása – 2016. július

2020.01.01-i változás

Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénztár, élve a jogszabály adta lehetőséggel, a hosszú távú stabil fennmaradás érdekében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 74. § (4) bekezdése értelmében alkalmazta a jogszabályban meghatározott mértékű
költség levonást.

IDŐSZAK KÖLTSÉGLEVONÁS MÉRTÉKE IDŐSZAK VAGYONKEZELÉSI DÍJ
2016.08.31 0,1% 2015 0,2%
2017.01.31 0,1% 2016 0,2%
2018.01.31 0,2% 2017 0,1%
2019.01.31 0,2% 2018 0,1%
2020.01.31 0,25% 2019 0,05%
2021.01.31 0,25% 2020 0,05%

A Pénztár a továbbiakban is számít a Tagok működési adomány célú befizetéseire tekintettel arra, hogy a rendszeres tagdíjbefizetésből levonható 2,4% működési költség továbbra sem nyújt elegendő fedezetet a Pénztár hosszú távú stabil működésére. Az alkalmazott költséglevonás következtében a Pénztár a működési adomány mértéként 8 000 Ft összegről 5 000 Ft összegre módosítja.

A Pénztár ezúton is köszöni minden Pénztártag segítő közreműködését mind a magas, 70%-os tagdíjfizetési arány fenntartása, mind a működési adomány célú befizetések teljesítése terén!

A költséglevonást az alábbi jogszabály módosítás tette lehetővé:

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 74. § (4) bekezdése (beiktatta: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LIII. törvény):

„…A pénztár költségként a tagok egyéni számlája tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló egyenlegének 0,3 százalékát számolhatja el, abban az esetben, ha a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét ebbe a költségbe beszámítja.”

Ezen módosítás lehetőséget teremtett arra, hogy a jogszabályban meghatározott költséglevonást a Pénztár a vagyonkezelési díjat meghaladó mértékben a tagok egyéni számlájával szemben érvényesítheti.

2021-07-06T08:31:56+00:00 2018. január 3.|