Közgyűlési tájékoztató!

A Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tájékoztatja a Pénztár tagjait, küldötteit, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos SzMSz alapján 2020.12.31. 10:00 órára összehívja küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó megismételt közgyűlés időpontja 2020.12.31. 10:15 óra.

A közgyűlés helye: A közgyűlés – a Magyarország Kormánya által 2020.

november 04. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – képi és hanganyagot közvetítő elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Pénzügyi Tervek elfogadása;

2. SzMSz, Szolgáltatási szabályzat, egyéb szabályzatok módosítása;

3. Ügyvezetői beszámoló az elévült kötelezettségek és követelések rendezésének végrehajtásáról;

4. Egyebek.

Pénztártagként történő részvételi szándékát az info@szovetsegnyp.hu címen szíveskedjen jelezni 2020.12.30-ig, az elektronikus elérhetőséghez szükséges feltételeket, információkat válasz e-mail üzenetben küldjük meg. A küldöttek részére a napirendekhez tartozó előterjesztést és a személyre szóló meghívót e-mail üzenetben küldi meg a Pénztár.

Budapest, 2020. december 22.

a Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

2021-06-03T11:26:04+00:00 2020. december 29.|