Közgyűlési tájékoztató!

A Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tájékoztatja a Pénztár tagjait, küldötteit, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos SzMSz alapján 2021.05.27. 10:00 órára összehívja küldött-közgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó megismételt közgyűlés időpontja 2021.05.27. 10:15 óra.

A közgyűlés helye: A közgyűlés – a Magyarország Kormánya által 2020. november 04. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendi pontjai: 1. Éves beszámoló elfogadása; 2. Pénztári beszámolók elfogadása; 3. SzMSz, Szolgáltatási szabályzat, egyéb szabályzatok módosítása; 4. Befektetési politika ismertetése; 5. A Pénztárnál 2020. 06. 24. napján hivatalból indított, a Pénztár informatikai és informatika biztonsági megfelelőségének vizsgálatának céljából tartott felügyeleti vizsgálatot lezáró H-JÉ-IV-B-1/2021 számú Határozat, Vizsgálati jelentés és annak kísérő levelének ismertetése; 6. Egyebek.

Pénztártagként történő részvételi szándékát az info@szovetsegnyp.hu címen szíveskedjen jelezni 2021.05.25-ig, az elektronikus elérhetőséghez szükséges feltételeket, információkat e-mail üzenetben küldjük meg.

A küldöttek részére a napirendekhez tartozó előterjesztést és a személyre szóló meghívót e-mail üzenetben küldi meg a Pénztár.

Budapest, 2021. május 07.

a Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

2021-06-03T11:26:04+00:00 2021. május 7.|