About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 17 blog entries.

KÖZLEMÉNY AZ SFDR RENDELET 3. CIKKE ALAPJÁN

A fenntarthatósági kockázatokról való ismereteink olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási (ESG) eseményeket vagy körülményeket foglalnak magukban, melyeknek esetleges bekövetkezése lényeges negatív hatást gyakorolhat az Szövetség Magánnyugdíjpénztár vagyonára, vagy jó hírnevére. ESG-kockázatok például az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, az elismert munkaügyi normák megsértése, a korrupció.

Az Szövetség Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) befektetési tevékenységének kereteit a jogszabályok, illetve portfólióinak befektetési stratégiája határozzák meg. A Nyugdíjpénztár a fenntarthatósági kockázatokat a teljes befektetési döntéshozatali folyamata során figyelembe veszi, beleértve a befektetési stratégiát, a portfóliókezelő menedzsmentet, a befektetések monitoringját és ellenőrzését, valamint a kockázatkezelést. A Nyugdíjpénztár befektetéseinél figyelembe veszi a maga által előírt fenntarthatósági kockázatokra vonatkozó követelményeket.

2021-07-15T07:03:46+00:00 2021. július 15.|

Közgyűlési tájékoztató!

A Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tájékoztatja a Pénztár tagjait, küldötteit, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos SzMSz alapján 2021.05.27. 10:00 órára összehívja küldött-közgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó megismételt közgyűlés időpontja 2021.05.27. 10:15 óra.

A közgyűlés helye: A közgyűlés – a Magyarország Kormánya által 2020. november 04. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendi pontjai: 1. Éves beszámoló elfogadása; 2. Pénztári beszámolók elfogadása; 3. SzMSz, Szolgáltatási szabályzat, egyéb szabályzatok módosítása; 4. Befektetési politika ismertetése; 5. A Pénztárnál 2020. 06. 24. napján hivatalból indított, a Pénztár informatikai és informatika biztonsági megfelelőségének vizsgálatának céljából tartott felügyeleti vizsgálatot lezáró H-JÉ-IV-B-1/2021 számú Határozat, Vizsgálati jelentés és annak kísérő levelének ismertetése; 6. Egyebek.

Pénztártagként történő részvételi szándékát az info@szovetsegnyp.hu címen szíveskedjen jelezni 2021.05.25-ig, az elektronikus elérhetőséghez szükséges feltételeket, információkat e-mail üzenetben küldjük meg.

A küldöttek részére a napirendekhez tartozó előterjesztést és a személyre szóló meghívót e-mail üzenetben küldi meg a Pénztár.

Budapest, 2021. május 07.

a Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

2021-06-03T11:26:04+00:00 2021. május 7.|

Tisztelt Pénztártagjaink!

A 104/2021 (III.5) Korm. rendelet 6. § (1) 1 pontja alapján a Pénztár személyes ügyfélszolgálatára a védelmi intézkedések szigorítása nem vonatkozik, így az továbbra is nyitva tart.

2021-06-03T11:26:04+00:00 2021. március 8.|

Tisztelt Tagjaink!

A jogszabályban előírt 70%-os tagdíjfizetési arány elérése érdekében tagdíjbefizetés teljesítésére kérjük a 2021. évben is az alábbiak szerint:

Az éves tagdíj összegét (4.800.- Ft) egy összegben utalja át az alábbi számlaszámra a közlemény rovatban a tagsági azonosítóját feltüntetve. A befizetést ebben az esetben a Pénztár a beérkezéstől számított 12 havi bontásban írja jóvá egyéni számláján. Kérjük, hogy amennyiben nem éves tagdíjat utal, úgy a közlemény rovatban a tagsági azonosítóján felül a befizetési időszakot a megfelelő jóváírás érdekében feltétlenül tüntesse fel!

A tagdíjbefizetések bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

2. Rendszeres havi tagdíjbefizetést (minimum 400.- Ft/hó) teljesít, amelyet számlavezető bankjánál kezdeményezhet rendszeres átutalási megbízással, vagy díjlehívással. A díjlehívás egyaránt kezdeményezhető a számlavezető bankjánál, netbankján keresztül, vagy a weboldalon elérhető csoportos beszedési formanyomtatvány kitöltésével és Pénztárunkhoz postai úton történő beküldésével.

A Pénztár fennmaradása érdekében a tagdíjfizetésen túl továbbra is szükséges, hogy Tagjaink működési adományukkal évi 5.000.- Ft összegben járuljanak hozzá a működési költségekhez, tekintettel arra, hogy a levonható működési költségek nem nyújtanak elegendő fedezetet a pénztár hosszú távú működésére.

Kérjük, hogy adomány célú befizetését az alábbi számlaszára szíveskedjen teljesíteni:

Működési adomány bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni.

Köszönjük együttműködését, és hogy Ön is hozzájárul a magánpénztára fennmaradásához és megtakarításának megőrzéséhez!

Budapest, 2021. január

Szövetség Magánnyugdíjpénztár

2021-06-03T11:26:04+00:00 2021. január 11.|

Közgyűlési tájékoztató!

A Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tájékoztatja a Pénztár tagjait, küldötteit, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos SzMSz alapján 2020.12.31. 10:00 órára összehívja küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó megismételt közgyűlés időpontja 2020.12.31. 10:15 óra.

A közgyűlés helye: A közgyűlés – a Magyarország Kormánya által 2020.

november 04. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – képi és hanganyagot közvetítő elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Pénzügyi Tervek elfogadása;

2. SzMSz, Szolgáltatási szabályzat, egyéb szabályzatok módosítása;

3. Ügyvezetői beszámoló az elévült kötelezettségek és követelések rendezésének végrehajtásáról;

4. Egyebek.

Pénztártagként történő részvételi szándékát az info@szovetsegnyp.hu címen szíveskedjen jelezni 2020.12.30-ig, az elektronikus elérhetőséghez szükséges feltételeket, információkat válasz e-mail üzenetben küldjük meg. A küldöttek részére a napirendekhez tartozó előterjesztést és a személyre szóló meghívót e-mail üzenetben küldi meg a Pénztár.

Budapest, 2020. december 22.

a Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

2021-06-03T11:26:04+00:00 2020. december 29.|