Közgyűlési tájékoztató!

A Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tájékoztatja a Pénztár tagjait, küldötteit, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos SzMSz alapján 2021.05.27. 10:00 órára összehívja küldött-közgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó megismételt közgyűlés időpontja 2021.05.27. 10:15 óra.

A közgyűlés helye: A közgyűlés – a Magyarország Kormánya által 2020. november 04. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendi pontjai: 1. Éves beszámoló elfogadása; 2. Pénztári beszámolók elfogadása; 3. SzMSz, Szolgáltatási szabályzat, egyéb szabályzatok módosítása; 4. Befektetési politika ismertetése; 5. A Pénztárnál 2020. 06. 24. napján hivatalból indított, a Pénztár informatikai és informatika biztonsági megfelelőségének vizsgálatának céljából tartott felügyeleti vizsgálatot lezáró H-JÉ-IV-B-1/2021 számú Határozat, Vizsgálati jelentés és annak kísérő levelének ismertetése; 6. Egyebek.

Pénztártagként történő részvételi szándékát az info@szovetsegnyp.hu címen szíveskedjen jelezni 2021.05.25-ig, az elektronikus elérhetőséghez szükséges feltételeket, információkat e-mail üzenetben küldjük meg.

A küldöttek részére a napirendekhez tartozó előterjesztést és a személyre szóló meghívót e-mail üzenetben küldi meg a Pénztár.

Budapest, 2021. május 07.

a Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

2021-06-03T11:26:04+00:00 2021. május 7.|

Közgyűlési tájékoztató!

A Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa tájékoztatja a Pénztár tagjait, küldötteit, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások és a hatályos SzMSz alapján 2020.12.31. 10:00 órára összehívja küldöttközgyűlését, melynek határozatképtelensége esetén a változatlan napirendi pontokkal és változatlan helyszínen megtartandó megismételt közgyűlés időpontja 2020.12.31. 10:15 óra.

A közgyűlés helye: A közgyűlés – a Magyarország Kormánya által 2020.

november 04. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – képi és hanganyagot közvetítő elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Pénzügyi Tervek elfogadása;

2. SzMSz, Szolgáltatási szabályzat, egyéb szabályzatok módosítása;

3. Ügyvezetői beszámoló az elévült kötelezettségek és követelések rendezésének végrehajtásáról;

4. Egyebek.

Pénztártagként történő részvételi szándékát az info@szovetsegnyp.hu címen szíveskedjen jelezni 2020.12.30-ig, az elektronikus elérhetőséghez szükséges feltételeket, információkat válasz e-mail üzenetben küldjük meg. A küldöttek részére a napirendekhez tartozó előterjesztést és a személyre szóló meghívót e-mail üzenetben küldi meg a Pénztár.

Budapest, 2020. december 22.

a Szövetség Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

2021-06-03T11:26:04+00:00 2020. december 29.|

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Kedves Tagjainkat, hogy a Pénztár 2018.05.28-án Küldöttválasztó Közgyűléseken megválasztotta az új pénztári Küldötteket a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Küldöttek névsorát az alábbiakban adjuk közzé szíves tájékoztatásul.

Szövetség Nyugdíjpénztár

1 Zala megye Árvai János
2 Baranya megye Becseics Beáta
3 Pest Megye Kozek András
4 Jász-Nagykun-Szolnok megye Gulyás Eszter
5 Kelet-pest Buni Imre
6 Komárom-Esztergom megye Alexa-Óbis Kitti
7 Bács-Kiskun megye Dobos Rita
8 Fejér megye Benke Szabó Viktor
9 Somogy megye Csics-Temesvári Anita
10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Riczmann Ákos
11 Észak-pest Kravalik Gábor
13 Nógrád megye Mester Nikoletta
14 Észak-buda Puskás Balázs
15 Győr-Moson-Sopron megye Mészáros Győző
16 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabó Andrea
17 Dél-pest Kutiné Csurgai Ágota
18 Közép-budapest Kosztyu Csilla
19 Hajdú-Bihar megyei küldött Gajdos Andrea
20 Tolna megye Nagy Éva Melinda
21 Csongrád megye Székely Éva Mária
22 Vas megye Gödri Szilvia
23 Veszprém megye Somodi Alinka Bianka
24 Heves megye Horváth Alíz Eszter
25 Békés megyei küldött Zombori András
2019-06-04T12:00:22+00:00 2018. május 28.|

Tisztelt Pénztártagjaink!

Fontosabb jogszabályi változások 2015.01.01-től

  • Amennyiben a tagság 70%-ánál kevesebben fizetnek tagdíjat 6 hónap átlagában legalább 2 hónapig, akkor a pénztár végelszámolással megszűnik.
  • Változott a befizetett tagdíj tartalékok közötti felosztási aránya: 97,5% a fedezeti tartalékra kerül jóváírásra, míg 2,5% a működési tartalékra.
  • A nem fizető tagoktól a kötelező tagdíj működési tartalékra jutó részével, azaz 2,5%-ával megegyező hozam levonható az egyéni számláról.
  • Ismét vissza lehet lépni a társadalombiztosítási rendszerbe. Visszalépés esetén a tag nyilatkozata alapján az egyénileg befizetett tagdíj összege, az esetleges tagdíjkiegészítés és amennyiben az egyéni számlán keletkezett reálhozam (a továbbiakban: visszalépő tagi kifizetés) a Tag részére visszafizetendő. (reálhozam = egyéni számla kilépéskori egyenlege – nyugdíjjárulék terhére befizetett tagdíjak inflációval növelt összege)
  • Szabályozásra került a magánpénztárak által nyújtható nyugdíjszolgáltatás. Szolgáltatást a pénztár saját maga is nyújthat, de biztosítótól is vásárolhat. A biztosító életjáradékot folyósíthat, míg a pénztár által folyósítható járadék mértékét az egyéni számla és a tag hátralevő élettartamának hányadosa határozza meg. Ahhoz, hogy a pénztár járadékot szolgáltasson, a Felügyelet által elfogadott szolgáltatási szabályzattal és 100 millió forint összegű saját tartalékkal kell rendelkeznie. Azt, hogy mit kell a szolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia, azt kormányrendelet fogja szabályozni.

Mindez azt jelenti, hogy jelenleg a Pénztár nem tud járadékot szolgáltatni, és ezt a jövőben sem tervezi, hiszen nem áll 100 millió forint rendelkezésére, amit el tudna különíteni.

Jelenleg biztosító intézettől sem lehet életjáradékot vásárolni, így a nyugdíjba vonuló Pénztártagjaink az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

  • megtakarításukat a Pénztárban hagyva és hozammal gyarapítva megvárják, míg lesz olyan Biztosító, amelyik pénztári életjáradékot fog folyósítani.
  • visszalépnek a társadalombiztosítási rendszerbe. Ebben az esetben 100% öregségi nyugdíj kerül részükre megállapításra és ez esetben is kifizetésre kerül a visszalépő tagi kifizetés.
2019-06-04T11:52:57+00:00 2015. január 1.|

Tisztelt Pénztártagjaink!

A Napi Gazdaság online oldalán megjelent egy cikk, melyben az NGM-re hivatkozva azt közölték, hogy a magánnyugdíjpénztárak esetleges végelszámolása során nem csak a TB-rendszerbe, hanem önkéntes pénztárba is átvihető az eddigiekben felhalmozott teljes megtakarítás.

Ezt a benyújtott törvényjavaslat, sem annak módosító indítványai nem tartalmazzák.

A benyújtott törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy amennyiben a hatályos jogszabályok miatt egy pénztár végelszámolásra kényszerül, akkor a befizetett tagdíj-kiegészítések, egyéni tagdíjbefizetések és a reálhozam összege felvehető vagy vihető át egy választott önkéntes nyugdíjpénztárba.

A Szövetség Nyugdíjpénztár fontosnak tartja e lényeges különbség kiemelését, amely semmiképpen sem összemosható a teljes számlaegyenleg átvihetőségével, amelyet a cikk értelmezésünk szerint sugall. Az esetleges magánpénztári végelszámolás következtében történő TB-visszalépés során a járulék jellegű befizetések inflációval megnövelt összege tehát továbbra is, hasonlóan a 2011. és 2012. évi visszalépéshez a Magyar Állam felé kerül elszámolásra.

2019-06-04T11:51:28+00:00 2014. december 4.|

Tájékoztatás Tagjainknak

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy 2014.12.01-i dátummal az MSZP által benyújtásra került a költségvetési törvényre irányuló módosító indítvány, mely alapján az eredeti (T/2141.sz.) törvényjavaslatból kikerülne az a korlát, mely szerint a magánpénztári tagdíjfizető tagok számának hat hónap átlagában vizsgálva legalább két hónapos időtávban 70% alá csökkenése esetén a Pénztár végelszámolás alá kerülne.

A módosító indítvány megtekinthető itt

2019-06-04T11:49:29+00:00 2014. december 4.|