Pénztári hozamok

A Szövetség Nyugdíjpénztár teljesítményadatai (2019)

  Pénztári nettó hozam 2019 Pénztári 10 éves átlagos nettó hozam 2009-2019 Pénztári 10 éves vagyonnövekedési mutató
Klasszikus 0,54% 2,83% 2,13%
Kiegyensúlyozott 10,26% 7,27% 7,05%
Növekedési 14,45% 8,41% 8,61%

Pénztári nettó hozam 2019: A Pénztár 2019. évi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Pénztári 10 éves átlagos nettó hozam 2009-2019: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Pénztári 10 éves vagyonnövekedési mutató: Az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamrátát jelenti. A mutató a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.

A Pénztár befektetési eredményeit a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001 (XII.26) kormányrendeletének 4. számú mellékletében meghatározott számítási módszertan szerint állapítja meg.

Befektetési politikánkról és eredményeinkről, illetve a Pénztár vagyonkezelőjének, az Allianz Alapkezelő Zrt-nek negyedéves és éves jelentéseiről, aktuális árfolyam adatokról bővebben tájékozódhat az alábbi linkeken:

Árfolyam adatok

Befektetési vezetői jelentések

Befektetési politika

Valamennyi magánnyugdíjpénztár befektetési eredménye (választható portfoliók aktuális hozamadatai) megtekinthető továbbá a Pénztár felügyeleti szervének weboldalán, az alábbi elérési úton:

https://apps.mnb.hu/penztarfolyam/DailyList.aspx?penztartipusid=1

2020-03-06T13:01:59+00:00 2018. január 5.|