Pénztári hozamok

A Szövetség Nyugdíjpénztár teljesítményadatai (2020)

  Pénztári nettó hozam 2020 Pénztári 10 éves átlagos nettó hozam 2011-2020 Pénztári 10 éves vagyonnövekedési mutató
Klasszikus 0,55% 2,41% 1,88%
Kiegyensúlyozott 3,80% 6,87% 6,57%
Növekedési 4,61% 7,79% 7,98%

Pénztári nettó hozam 2020: A Pénztár 2020. évi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Pénztári 10 éves átlagos nettó hozam 2011-2020: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Pénztári 10 éves vagyonnövekedési mutató: Az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamrátát jelenti. A mutató a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.ű

2020 évben a fedezeti portfóliók vagyon megoszlási aránya:

Klasszikus: 3,6 %
Kiegyensúlyozott: 24,51 %
Növekedési: 71,89 %

A Pénztár befektetési eredményeit a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001 (XII.26) kormányrendeletének 4. számú mellékletében meghatározott számítási módszertan szerint állapítja meg.

Befektetési politikánkról és eredményeinkről, illetve a Pénztár vagyonkezelőjének, az Allianz Alapkezelő Zrt-nek negyedéves és éves jelentéseiről, aktuális árfolyam adatokról bővebben tájékozódhat az alábbi linkeken:

Árfolyam adatok

Befektetési vezetői jelentések

Befektetési politika

Valamennyi magánnyugdíjpénztár befektetési eredménye (választható portfoliók aktuális hozamadatai) megtekinthető továbbá a Pénztár felügyeleti szervének weboldalán, az alábbi elérési úton:

https://apps.mnb.hu/penztarfolyam/DailyList.aspx?penztartipusid=1

2021-06-03T08:18:31+00:00 2018. január 5.|