Bankszámlaszám változás

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2012. október 1-jei dátummal a Szövetség Nyugdíjpénztár bankszámlaszámai megváltoztak, az MKB Bank helyett Pénztárunk számlavezető bankja az UniCredit Bank Hungary Zrt. lett.

A számlavezető bankváltás legfőbb indoka a működési költségek csökkentése. Pénztárunk letétkezelőjeként az UniCredit Bank Hungary Zrt. megbízható partnerünk, és ezáltal a pénzforgalom bankon belüli bonyolítása jelentős költségcsökkenést jelent Pénztárunk számára, főleg a 2013.01.01-től hatályba lépő A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény okán.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az MKB Banknál vezetett számlaszámokra a legkésőbb 2012.12.31-ig beérkező befizetéseket tudjuk fogadni, ezt követően a bankszámlaszámok megszűnnek!

2019-06-03T11:55:56+00:00 2012. október 6.|

Működési célú adományokkal összefüggő információk

2012-től a hatályos jogszabályok szerint a magán-nyugdíjpénztári egyéni számlára nem érkezik a bruttó bérből levont, 10%-os mértékű kötelező nyugdíjjárulék.

Az elkövetkezőkben a bérből semmilyen mértékű tagdíjbefizetés nem várható, azokat a munkáltató nyugdíjjárulékként jelenleg teljes egészében a társadalombiztosítási rendszerbe fizeti be. A Stabilitás Pénztárszövetség úgy véli, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer működtetése hosszú távon, a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett akkor biztosítható, ha a pénztári rendszerben maradó tagok önkéntes adományukkal hozzájárulnak a pénztárak működési kiadásainak fedezetéhez.

A Szövetség Nyugdíjpénztár véleménye szerint a magánnyugdíjpénztárak közül csupán néhány pénztár marad fenn hosszútávon, a pénztárak összeolvadása és/vagy megszűnése fokozatosan fog megtörténni. A folyamat addig fog tartani, amíg a maradó pénztárak taglétszáma el nem éri az önfenntartáshoz szükséges mértéket egy-egy pénztárban, amikor a tagdíjbefizetésekből levonható költség is elegendő lesz a működéshez.

A Szövetség Nyugdíjpénztár nem ír elő semmilyen kötelező befizetést, sem tagdíj jellegűt, sem működési célút, a pénztártagok működési hozzájárulása teljes mértékben egyéni és önkéntes döntésen alapul.

Azonban a megtakarításaikat megőrizni kívánó Pénztártagok együttes érdeke a Pénztár fennmaradása, amelyet működési célú adományukkal elősegíthetnek.

A működési célú befizetéseket 2012.10.01-től alábbi bankszámlára várjuk:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ezen számlaszámra érkező összeg teljes mértékben a Pénztár működési költségeit fedezi, nem gyarapítja egyéni számláját.

Kérjük, hogy átutalás esetén tagi azonosító jelét a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjék.

Működési célú adományát előre is köszönjük!

Pénztárunk a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa működését megőrizve Pénztártagjai megtakarítását, és stabil pozícióját megerősítse a magánpénztári piacon!

2019-06-03T11:50:52+00:00 2012. szeptember 28.|

Egyéni tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk

2012-től a hatályos jogszabályok szerint a magán-nyugdíjpénztári egyéni számlára nem érkezik a bruttó bérből levont, 10%-os mértékű kötelező nyugdíjjárulék.

Az elkövetkezőkben a bérből semmilyen mértékű tagdíjbefizetés nem várható, azokat a munkáltató nyugdíjjárulékként jelenleg teljes egészében a társadalombiztosítási rendszerbe fizeti be.

A magán-nyugdíjpénztári számlára a tagok önkéntesen vállalt mértékben fizethetnek tagdíjat nettó jövedelmükből, amelyet az egyes pénztárak saját hatáskörben, Alapszabályukban határozhatnak meg.

Azonban fontos kiemelni, hogy a megtakarítási jellegű pénzügyi termékek közül kiemelkedően kedvező – más termékeknél egy nagyságrenddel alacsonyabb­ – vagyonkezelési és nyilvántartási díjakért tudnak befektetni.

Ezáltal a magán-nyugdíjpénztári megtakarítás jelenleg a legkedvezőbb nyugdíj célú befektetési termék.

2019-06-03T11:39:23+00:00 2012. szeptember 27.|

Befizetések felosztása

Fedezeti tartalék
(egyéni számla)
Működési tartalék
97,5% 2,5%

A bankszámlaszám változás miatt az egyénileg vállalt tagdíjbefizetéseket 2012.10.01-től az alábbi bankszámlára várjuk:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

Kérjük, hogy átutalás esetén tagi azonosító jelét a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjék!

A befizetett tagdíj az egyéni számlán a befizetést követő 15 munkanapon belül kerül jóváírásra.

Pénztárunk a továbbiakban is törekszik a Pénztártagok megtakarítását a legnagyobb gondossággal kezelve gyarapítani az egyéni számlákat!

Megtisztelő bizalmát ezúton is köszönjük!

2019-06-03T11:37:43+00:00 2012. szeptember 24.|

Magánnyugdíjpénztári tagok nyugellátása

Tisztelt Pénztártagunk!

2012.07.16-án kihirdetésre került a “Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról” szóló 2012. évi CXII. törvény, így a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 2013.01.01-től az alábbiak szerint módosul:

  • A 2010. szeptember 30-át követő időszakra az öregségi nyugdíj kiszámításánál a magán-nyugdíjpénztári tagok is a teljes összegű, 100% mértékű ellátásra szereznek jogosultságot.
  • A 2010. szeptember 30-át megelőző szolgálati időben eltöltött évekre továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy az ellátás mértéke a 0,75-ös szorzószámmal korrigálva kerül kiszámításra (21/A § 1. pont és a hozzá kapcsolódó 1. számú melléklet), tehát 75%-ban kerül megállapításra.
  • Az öregségi nyugdíj megállapítását követően a magán-nyugdíjpénztári tag – 2013.01.01-től – úgy is dönthet, hogy az egyéni számláján felhalmozott összeget az államháztartás részére átutaltatja. Ez esetben nem a 2010. szeptember 30. előtti időszakra megállapított – (75%-os) – állami nyugdíjra, hanem a teljes, 100% mértékű öregségi nyugdíjra szerez jogosultságot (1997. évi LXXXI törvény 21/A § 2. pont), azaz a nyugdíj összege úgy kerül megállapításra, mintha a jogosultnak sohasem lett volna magán-nyugdíjpénztári tagsága.

A nyugellátás megállapításakor tehát a Pénztártag dönthet mind a pénztári szolgáltatás (kifizetés), mind a TB-visszalépés mellett attól függően, hogy mely lehetőséggel kíván élni, mely lehetőséget tartja Számára kedvezőnek!

Fentiekre tekintettel örömmel értesítjük Pénztártagjainkat, hogy a hatályba lépő jogszabályok szerint a nyugellátás megállapítása során a magánpénztári tagságukat fenntartó Pénztártagok semmilyen hátrányt nem szenvednek!

Amennyiben további kérdése, kérése volna, kérjük, tájékozódjon honlapunkon, vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-688-4658, vagy a +36-1-688-4659-es telefonszámon, ahol mindenben készséggel állunk rendelkezésére!

Üdvözlettel:

Szövetség Nyugdíjpénztár

2019-06-03T11:20:57+00:00 2012. szeptember 20.|