Jogszabályok változása – 2015.

Tisztelt Pénztártagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pénztárunk lehetővé tette a tagdíj egy összegben, előre történő befizetését.

Amennyiben több havi tagdíjat kíván előre, egy összegben befizetni, kérjük, hogy az átutalás közleményében és e-mail üzenet formájában (ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu) jelezze ezt Pénztárunk felé.

Előre utalás esetén az átutalás közlemény rovatában kérjük a tagi azonosító jel mellett a befizetési időszak feltüntetését.

Ebben az esetben Pénztárunk részére küldött e-mail üzenetben szíveskedjék megadni a tagsági azonosítóra való hivatkozással az átutalt összeget, időszakot és a havi tagdíj mértékét!

Fontos, hogy csak előre lehet egyösszegű tagdíjbefizetést teljesíteni, visszamenőleges tagdíjfizetésre nincs lehetőség.

Fontosabb jogszabályi változások 2015.01.01-től

  • Amennyiben a tagság 70%-ánál kevesebben fizetnek tagdíjat 6 hónap átlagában legalább 2 hónapig, akkor a pénztár végelszámolással megszűnik.
  • Változott a befizetett tagdíj tartalékok közötti felosztási aránya: 97,5% a fedezeti tartalékra kerül jóváírásra, míg 2,5% a működési tartalékra.
  • A nem fizető tagoktól a kötelező tagdíj működési tartalékra jutó részével, azaz 2,5%-ával megegyező hozam levonható az egyéni számláról.
  • Ismét vissza lehet lépni a társadalombiztosítási rendszerbe. Visszalépés esetén a tag nyilatkozata alapján az egyénileg befizetett tagdíj összege, az esetleges tagdíjkiegészítés és amennyiben az egyéni számlán keletkezett reálhozam (a továbbiakban: visszalépő tagi kifizetés) a Tag részére visszafizetendő. (reálhozam = egyéni számla kilépéskori egyenlege – nyugdíjjárulék terhére befizetett tagdíjak inflációval növelt összege)
  • Szabályozásra került a magánpénztárak által nyújtható nyugdíjszolgáltatás. Szolgáltatást a pénztár saját maga is nyújthat, de biztosítótól is vásárolhat. A biztosító életjáradékot folyósíthat, míg a pénztár által folyósítható járadék mértékét az egyéni számla és a tag hátralevő élettartamának hányadosa határozza meg. Ahhoz, hogy a pénztár járadékot szolgáltasson, a Felügyelet által elfogadott szolgáltatási szabályzattal és 100 millió forint összegű saját tartalékkal kell rendelkeznie. Azt, hogy mit kell a szolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia, azt kormányrendelet fogja szabályozni.

Mindez azt jelenti, hogy jelenleg a Pénztár nem tud járadékot szolgáltatni, és ezt a jövőben sem tervezi, hiszen nem áll 100 millió forint rendelkezésére, amit el tudna különíteni.

Jelenleg biztosító intézettől sem lehet életjáradékot vásárolni, így a nyugdíjba vonuló Pénztártagjaink az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

  • megtakarításukat a Pénztárban hagyva és hozammal gyarapítva megvárják, míg lesz olyan Biztosító, amelyik pénztári életjáradékot fog folyósítani.
  • visszalépnek a társadalombiztosítási rendszerbe. Ebben az esetben 100% öregségi nyugdíj kerül részükre megállapításra és ez esetben is kifizetésre kerül a visszalépő tagi kifizetés.
2019-06-03T11:59:18+00:00 2015. január 1.|

Bankszámlaszám változás

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2012. október 1-jei dátummal a Szövetség Nyugdíjpénztár bankszámlaszámai megváltoztak, az MKB Bank helyett Pénztárunk számlavezető bankja az UniCredit Bank Hungary Zrt. lett.

A számlavezető bankváltás legfőbb indoka a működési költségek csökkentése. Pénztárunk letétkezelőjeként az UniCredit Bank Hungary Zrt. megbízható partnerünk, és ezáltal a pénzforgalom bankon belüli bonyolítása jelentős költségcsökkenést jelent Pénztárunk számára, főleg a 2013.01.01-től hatályba lépő A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény okán.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az MKB Banknál vezetett számlaszámokra a legkésőbb 2012.12.31-ig beérkező befizetéseket tudjuk fogadni, ezt követően a bankszámlaszámok megszűnnek!

2019-06-03T11:55:56+00:00 2012. október 6.|

Működési célú adományokkal összefüggő információk

2012-től a hatályos jogszabályok szerint a magán-nyugdíjpénztári egyéni számlára nem érkezik a bruttó bérből levont, 10%-os mértékű kötelező nyugdíjjárulék.

Az elkövetkezőkben a bérből semmilyen mértékű tagdíjbefizetés nem várható, azokat a munkáltató nyugdíjjárulékként jelenleg teljes egészében a társadalombiztosítási rendszerbe fizeti be. A Stabilitás Pénztárszövetség úgy véli, hogy a magán-nyugdíjpénztári rendszer működtetése hosszú távon, a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett akkor biztosítható, ha a pénztári rendszerben maradó tagok önkéntes adományukkal hozzájárulnak a pénztárak működési kiadásainak fedezetéhez.

A Szövetség Nyugdíjpénztár véleménye szerint a magánnyugdíjpénztárak közül csupán néhány pénztár marad fenn hosszútávon, a pénztárak összeolvadása és/vagy megszűnése fokozatosan fog megtörténni. A folyamat addig fog tartani, amíg a maradó pénztárak taglétszáma el nem éri az önfenntartáshoz szükséges mértéket egy-egy pénztárban, amikor a tagdíjbefizetésekből levonható költség is elegendő lesz a működéshez.

A Szövetség Nyugdíjpénztár nem ír elő semmilyen kötelező befizetést, sem tagdíj jellegűt, sem működési célút, a pénztártagok működési hozzájárulása teljes mértékben egyéni és önkéntes döntésen alapul.

Azonban a megtakarításaikat megőrizni kívánó Pénztártagok együttes érdeke a Pénztár fennmaradása, amelyet működési célú adományukkal elősegíthetnek.

A működési célú befizetéseket 2012.10.01-től alábbi bankszámlára várjuk:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ezen számlaszámra érkező összeg teljes mértékben a Pénztár működési költségeit fedezi, nem gyarapítja egyéni számláját.

Kérjük, hogy átutalás esetén tagi azonosító jelét a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjék.

Működési célú adományát előre is köszönjük!

Pénztárunk a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa működését megőrizve Pénztártagjai megtakarítását, és stabil pozícióját megerősítse a magánpénztári piacon!

2019-06-03T11:50:52+00:00 2012. szeptember 28.|

Egyéni tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk

2012-től a hatályos jogszabályok szerint a magán-nyugdíjpénztári egyéni számlára nem érkezik a bruttó bérből levont, 10%-os mértékű kötelező nyugdíjjárulék.

Az elkövetkezőkben a bérből semmilyen mértékű tagdíjbefizetés nem várható, azokat a munkáltató nyugdíjjárulékként jelenleg teljes egészében a társadalombiztosítási rendszerbe fizeti be.

A magán-nyugdíjpénztári számlára a tagok önkéntesen vállalt mértékben fizethetnek tagdíjat nettó jövedelmükből, amelyet az egyes pénztárak saját hatáskörben, Alapszabályukban határozhatnak meg.

Azonban fontos kiemelni, hogy a megtakarítási jellegű pénzügyi termékek közül kiemelkedően kedvező – más termékeknél egy nagyságrenddel alacsonyabb­ – vagyonkezelési és nyilvántartási díjakért tudnak befektetni.

Ezáltal a magán-nyugdíjpénztári megtakarítás jelenleg a legkedvezőbb nyugdíj célú befektetési termék.

2019-06-03T11:39:23+00:00 2012. szeptember 27.|

Magánnyugdíjpénztári tagok nyugellátása

Tisztelt Pénztártagunk!

2012.07.16-án kihirdetésre került a “Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról” szóló 2012. évi CXII. törvény, így a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 2013.01.01-től az alábbiak szerint módosul:

  • A 2010. szeptember 30-át követő időszakra az öregségi nyugdíj kiszámításánál a magán-nyugdíjpénztári tagok is a teljes összegű, 100% mértékű ellátásra szereznek jogosultságot.
  • A 2010. szeptember 30-át megelőző szolgálati időben eltöltött évekre továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy az ellátás mértéke a 0,75-ös szorzószámmal korrigálva kerül kiszámításra (21/A § 1. pont és a hozzá kapcsolódó 1. számú melléklet), tehát 75%-ban kerül megállapításra.
  • Az öregségi nyugdíj megállapítását követően a magán-nyugdíjpénztári tag – 2013.01.01-től – úgy is dönthet, hogy az egyéni számláján felhalmozott összeget az államháztartás részére átutaltatja. Ez esetben nem a 2010. szeptember 30. előtti időszakra megállapított – (75%-os) – állami nyugdíjra, hanem a teljes, 100% mértékű öregségi nyugdíjra szerez jogosultságot (1997. évi LXXXI törvény 21/A § 2. pont), azaz a nyugdíj összege úgy kerül megállapításra, mintha a jogosultnak sohasem lett volna magán-nyugdíjpénztári tagsága.

A nyugellátás megállapításakor tehát a Pénztártag dönthet mind a pénztári szolgáltatás (kifizetés), mind a TB-visszalépés mellett attól függően, hogy mely lehetőséggel kíván élni, mely lehetőséget tartja Számára kedvezőnek!

Fentiekre tekintettel örömmel értesítjük Pénztártagjainkat, hogy a hatályba lépő jogszabályok szerint a nyugellátás megállapítása során a magánpénztári tagságukat fenntartó Pénztártagok semmilyen hátrányt nem szenvednek!

Amennyiben további kérdése, kérése volna, kérjük, tájékozódjon honlapunkon, vagy hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-688-4658, vagy a +36-1-688-4659-es telefonszámon, ahol mindenben készséggel állunk rendelkezésére!

Üdvözlettel:

Szövetség Nyugdíjpénztár

2019-06-03T11:20:57+00:00 2012. szeptember 20.|