About Mihálku Sándor

This author has not yet filled in any details.
So far Mihálku Sándor has created 86 blog entries.

Befizetések felosztása

Fedezeti tartalék
(egyéni számla)
Működési tartalék Likviditási tartalék
97,5% 2,4% 0,1%

Az egyénileg vállalt tagdíjbefizetéseket az alábbi bankszámlára várjuk:

UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

Kérjük, hogy átutalás esetén tagi azonosító jelét a közlemény rovatban feltüntetni szíveskedjék!

A befizetett tagdíj az egyéni számlán a befizetést követő 15 munkanapon belül kerül jóváírásra.

Pénztárunk a továbbiakban is törekszik a Pénztártagok megtakarítását a legnagyobb gondossággal kezelve gyarapítani az egyéni számlákat!

Megtisztelő bizalmát ezúton is köszönjük!

2021-10-18T08:28:21+00:00 2021. július 1.|

Tájékoztatás a választható portfóliókról

A magán-nyugdíjpénztári választható portfóliós rendszer

A nyugdíjpénztár választható befektetési portfóliót biztosító rendszert működtet, amelyben a pénztár felhalmozási időszakban lévő tagjainak egyéni nyugdíjszámláján lévő megtakarítása – a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő, illetve a tag döntése alapján – a portfóliók valamelyikébe kerül elhelyezésre.

A választható portfóliós rendszerben három portfóliót kell működtetni, amelyek az alábbiak:

  • klasszikus,
  • kiegyensúlyozott,
  • növekedési.

A választható portfóliós rendszer indításakor (2009.01.01.) a Pénztár a Tagok egyéni számláit a nyugdíjkorhatárukig hátralévő idő alapján

  • amennyiben a hátralévő idő a 15 évet meghaladja, akkor a tag egyéni számláját a növekedési portfólióba,
  • amennyiben a hátralévő idő 5-15 év között van, akkor a tag egyéni számláját a kiegyensúlyozott portfólióba,
  • amennyiben a hátralévő idő 5 évnél kevesebb, akkor a tag egyéni számláját a klasszikus portfólióba

sorolta be, amennyiben a Pénztártag nem választott portfóliót. Ennek értelmében a Pénztártag a nyugdíjkorhatárának eléréséig hátralévő idő alapján meghatározott besorolástól eltérhet (egyedi portfólióváltás), azonban a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési portfóliót nem választhatja.

A tagnak a pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfólióváltási igényéről, amely nem vonható vissza. A pénztárnak a tag nyilatkozatában meghatározott fordulónapot követő 8 munkanapon belül a portfólióváltást végre kell hajtania. A tag portfólióváltási igénye az előző portfólióváltástól számított 6 hónap elteltével teljesíthető. A nyilatkozatot a fordulónapot megelőzően, legfeljebb az azt megelőző 10. munkanapig kell benyújtani. Amennyiben a nyilatkozat fordulónapot nem jelöl meg, akkor a pénztár legkésőbbi fordulónapként a kézhezvételt követő 10. munkanapot tekintheti.

Az 1997. évi LXXXII. törvény alapján a pénztártag elveszti a hozamgaranciára való jogosultságát, ha a felhalmozási időszakban az egyedileg kezdeményezett portfólióváltások között nem telt el legalább öt év. Az öt év megállapításakor nem kell figyelembe venni a 2009. december 31-éig kezdeményezett portfólióváltásokat.

Egyedi portfólióváltást a pénztártag a portfólióváltási nyilatkozatának kitöltésével jelenthet be a Pénztár felé.

Amennyiben a Portfólióváltási nyilatkozat hibásan, vagy hiányosan került kitöltésre, a Pénztár a váltást nem hajtja végre. Ebben az esetben a Pénztár a benyújtást követő tíz munkanapon belül írásban tájékoztatja a Tagot, hogy rendelkezését a hibák, hiányosságok miatt nem hajtotta végre. Az első portfólióváltás díjmentes, minden további portfólióváltás díja a váltás fordulónapján érvényes egyéni számlakövetelés 1 ezreléke, maximum 2 000 Ft.

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár által kínált választható portfóliók

Portfólió

Növekedési portfólióv

Kiegyensúlyozott portfólió

Klasszikus portfólió

Jellemzői

nagyobb kockázatot hosszú távon a nagyobb hozam reményében

közepes kockázati szint mellett átlagos mértékű hozamok érhetők el

alacsony kockázat mellett alacsonyabb, de egyenletesebb hozamok

A portfólió optimális befektetési időtávja:

15 évet meghaladja

5 és 15 év között

0 és 5 év közötti

Portfólió összetétele:

Cél

Min-max

Cél

Min-max

Cél

Min-max

Magyar állampapírok: 47% 20%-80%

72%

45%-95%

100% 0%-100%

Magyar vállalati, hitelintézeti, jelzálog értékpapírok:

8%

0%-40%

8%

0%-40%

0%

0%-15%

Hazai részvények:

13%

0%-20%

4%

0%-20%

 

Külföldi részvények:

32%

16%-35%

16%

0%-20%

 

Portfólió kockázata

magas
(főként deviza, árfolyam és ország kockázat)

közepes
(főként árfolyam, ország kockázat)

alacsony
(főként árfolyam és likviditási kockázat)

Kiknek ajánljuk?

a nyugdíjig, vagy nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő idő min.15 év

a nyugdíjig, vagy nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő idő 5 -15 év

a nyugdíjig, vagy nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő idő max. 5 év

Az elszámolóegységek és az egyes pénztárak portfólióinak árfolyamára vonatkozó összehasonlító adatok megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu

 

A választható portfóliós rendszerről további tájékoztatást a Pénztár Választható portfóliós Szabályzata tartalmaz.

2021-07-23T08:29:56+00:00 2021. június 30.|

Panaszkezelési szabályzat

UVSZ 025/2021 – Panaszkezelési szabályzat – 18 oldal 

Tisztelt Ügyfelünk!

Pénztárunk célja, hogy Ügyfeleink elégedettségére törekedjen ügyintézése minden területén, így fontos számunkra minden visszajelzés. Kérjük, hogy panasz esetén a Pénztár – alábbiakban ismertetett – az Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzatát szíveskedjen áttekinteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank weboldalán belül a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ által kiadott vitarendezési fórumokról a következő elérhetőségen tájékozódhat:

felugyelet.mnb.hu

Panaszkezelési elvek és gyakorlat

A Szövetség Nyugdíjpénztár Panaszfelvételi adatlapja

A Felügyelet által készített, Fogyasztói panasz elnevezésű formanyomtatvány

Tisztelt Ügyfelünk!

Pénztárunk célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ezáltal Ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés – legyen az pozitív vagy akár negatív-, amely szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal, munkatársainkkal, illetve a Pénztár egészével kapcsolatban megfogalmazódik Önökben. A panaszügyek kivizsgálása térítésmentes, ezért Pénztárunk külön díjat nem számít fel. A panaszügyek érdemi kivizsgálásra és megválaszolására a jogszabály 30 napot biztosít, de mindent megteszünk, hogy Ügyfeleink az egyszerűbb esetekben ennél rövidebb idő alatt választ kapjanak.

Ügyfeleink visszajelzéseihez számos kommunikációs csatornát biztosítunk, hogy véleményüket minél könnyebben, egyszerűbben és gyorsabban kifejthessék élőszóban, telefonon, elektronikus úton, vagy akár levélben.

Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi módon juttathatják el hozzánk:

Szóban, személyesen:

Pénztárunk székhelyén Központi ügyfélszolgálatot működtetünk, ahol személyesen is megtehetik, leadhatják panaszukat (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76).

A központi ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő: 8.00-18.00, kedd-szerda-csütörtök: 8.00-16.00, péntek 8.00-14.00

Telefonon:

Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06 1 688-4658, 06 1 688-4659, 06 1 688-4660-es telefonszámokon érhető el, az IVR rendszerben az 1-es gomb választásával. Hívásfogadási idő: hétfő: 8.00-20.00, kedd-szerda-csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00 között. Faxon: 06 1 688-4658, 06 1 688-4659, 06 1 688-4660-es telefonszámokon, az IVR rendszerben az 0-es gomb választásával.

Elektronikus úton:

e-mail címünk: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy email-en csak pénztárt titkot nem tartalmazó választ küldhetünk Ügyfeleink részére, minden egyéb, más esetben postai úton kell válaszolnunk.

Írásban:

Leveleiket a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. A gördülékenyebb ügymenet érdekében minden esetben szükségünk van az Ügyfél személyazonosító alapadataira, illetve a megfelelő tagsági jogviszony(ok)kal kapcsolatos adatokra (pl. tagsági azonosító, adóazonosító, iktatószám stb). Amennyiben nem az Ügyfél, hanem meghatalmazott jár el a panaszügyben, a fentieken túl, érvényes meghatalmazás benyújtása is szükséges. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Ügyfeleink részére panasz bejelentő lapot biztosítunk, melyen egyszerűen megadhatják panaszukat, majd a számukra legmegfelelőbb módot választva leadhatják személyesen a fent megjelölt helyeken, vagy postázhatják, faxolhatják, e-mailben elküldhetik részünkre. (A panasz bejelentő lapot internetes oldalunkon a Panaszfelvételi adatlap – címen érhetik el.

A panaszbejelenő lapnak tartalmazni kell az érintett szolgáltató (Szövetség Magánnyugdíjpénztár) valamint az Ügyfél nevét, címét, a panasz részletes leírását, a tagsággal kapcsolatos adatokat, a csatolt dokumentumokat, aláírást, átvételi igazolását (szükség szerint).

Ezeken kívül Ügyfeleink természetesen bármilyen formátumban – kézzel, géppel írott levél, feljegyzés – továbbíthatják részünkre panaszukat.

Amennyiben Ön természetes személy (fogyasztó) és Pénztárunk a panaszát elutasítja, vagy nem kap választ, az alábbi szervekhez fordulhat:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti:

Részletes tájékoztatást olvashat erről az MNB honlapján:

Mit tegyünk ha pénzügyi panaszunk van

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf.777; telefon: 06-40-203-776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtására céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a formanyomtatványok elérhetőségen, valamint a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. címen található ügyfélszolgálaton érheti el.

Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatvány költségmentes megküldését Pénztárunktól is igényelheti.

A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: Magyar Nemzet Bank, 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: 061-489-9700; e-mail: pbt@mnb.hu

Jogszabályi kötelezettségünk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtása céljából rendszeresített formanyomtatványt elektronikusan a kérelem nyomtatvány elérhetőségen, valamint a 1013 Budapest, Krisztina krt.39. címen található ügyfélszolgálaton érheti el.

Tájékoztatjuk, hogy a fent hivatkozott formanyomtatvány költségmentes megküldését Pénztárunktól is igényelheti.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.

A bíróságról a //birosag.hu honlapon tájékozódhat.

A panaszügyintézés részletei:

A panaszügyintézés során, a telefonos ügyfélszolgálaton (06 1 688-4658, 06 1 688-4659, 06 1 688-4660 IVR 1-es gomb) közölt panaszokat rögzítjük, azok visszakereshetőek 1 éven át. A hangrögzítés tényére munkatársainknak kötelessége felhívni az Ön figyelmét. Ezen időszakban Ön igényt tarthat arra, hogy a hangfelvételt meghallgathassa, továbbá térítésmentesen kérheti a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet. A beszélgetéseket Központi Ügyfélszolgálatunkon hallgathatja vissza, előzetes időpont-egyeztetést követően. A telefonos ügyfélszolgálatunkon igyekszünk biztosítani az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy vagyunk kötelesek eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában várható. Amennyiben az Ön telefonon leadott bejelentését kollégáink nem tudják megoldani, panasz bejelentő lapon rögzítik, és továbbítják azt kivizsgálásra. A panasz bejelentőlap (jegyzőkönyv) másolatát válaszunkban továbbítjuk Önnek.

A panaszügyintézés során a következő adatokat kérhetjük Öntől: név, tagsági azonosító szám, adóazonosító jel, lakcím, székhely, levelezési cím, telefonszám, értesítés módja, panasszal érintett szolgáltatás, panasz oka, leírása, az Ügyfél igénye, szükséges dokumentumok másolata, szükség esetén érvényes meghatalmazás, a panasz kivizsgálásához szükséges egyéb adat. A megadott adatokat Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük és tartjuk nyilván.

A szóbeli panaszokat igyekszünk azonnal megoldani, orvosolni. Amennyiben annak eredményével Ön nem ért egyet, panasz bejelentő lapon a panaszát rögzítjük, és az kivizsgáljuk. A panasz bejelentő lap másolati példányát Ön megkapja. Kollégáink az Ön panaszügyét kivizsgálják és megkeresik a legmegfelelőbb megoldást. Erről írásban, ajánlott levélben tájékoztatják Önt, 30 napon belül. Amennyiben a válaszadási határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítanunk, erről tájékoztatjuk Önt. Elutasítás esetén természetesen indoklással és jogorvoslati lehetőséggel együtt kapja meg a tájékoztatást. Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, felülvizsgálatot kérhet panaszügyében.

Az ügyfélpanaszokról nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartásban szerepelnek az ügyfél – és panaszadatok, az üggyel kapcsolatos bejövő és kimenő levelek, a panasz benyújtásának és megválaszolásának (a panasz adott válaszlevél postára adásának dátuma) időpontja, a panasz rendelkezésére tett intézkedések és felelősök. Minden ügyintézést időpontokkal együtt rögzítünk, nyilvántartunk az Ön panasza kapcsán. A panaszokat és az arra adott válaszokat 5 évig megőrizzük, MNB ellenőrzés esetén bemutatjuk.

Köszönjük bizalmát valamint segítségét, hogy szolgáltatásainkat javíthatjuk visszajelzése alapján.

Üdvözlettel:

Szövetség Magánnyugdíjpénztár

2021-07-27T09:25:09+00:00 2021. június 15.|

Tisztelt Tagjaink!

A Szövetség Nyugdíjpénztár vezetése úgy döntött, hogy folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat, a magánnyugdíjakkal, a magánnyugdíjpénztárakkal összefüggő eseményekről, hírekről. Kigyüjtöttük a híreket, mely elérhetőségét felsoroljuk és azt naponta frissítjük!

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár hír oldala

2021-06-03T11:26:05+00:00 2019. június 11.|

Tisztelt Pénztártagjaink!

A jogszabályban előírt 70%-os tagdíjfizetési arány elérése érdekében tagdíjbefizetés teljesítésére kérjük a 2020. évben is az alábbiak szerint:

Az éves tagdíj összegét (4.800.- Ft) egy összegben utalja át az alábbi számlaszámra a közlemény rovatban a tagsági azonosítóját feltüntetve. A befizetést ebben az esetben a Pénztár a beérkezéstől számított 12 havi bontásban írja jóvá egyéni számláján. Kérjük, hogy amennyiben nem éves tagdíjat utal, úgy a közlemény rovatban a tagsági azonosítóján felül a befizetési időszakot a megfelelő jóváírás érdekében feltétlenül tüntesse fel!

A tagdíjbefizetések bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960005

2. Rendszeres havi tagdíjbefizetést (minimum 400.- Ft/hó) teljesít, amelyet számlavezető bankjánál kezdeményezhet rendszeres átutalási megbízással, vagy díjlehívással. A díjlehívás egyaránt kezdeményezhető a számlavezető bankjánál, netbankján keresztül, vagy a weboldalon elérhető csoportos beszedési formanyomtatvány kitöltésével és Pénztárunkhoz postai úton történő beküldésével.

A Pénztár fennmaradása érdekében a tagdíjfizetésen túl továbbra is szükséges, hogy Tagjaink működési adományukkal évi 5.000.- Ft összegben járuljanak hozzá a működési költségekhez, tekintettel arra, hogy a levonható működési költségek nem nyújtanak elegendő fedezetet a pénztár hosszú távú működésére.

Kérjük, hogy adomány célú befizetését az alábbi számlaszára szíveskedjen teljesíteni:

Működési adomány bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000416-21960445

Az átutalás közleményében a tagi azonosítóját szíveskedjen feltüntetni.

Köszönjük együttműködését, és hogy Ön is hozzájárul a magánpénztára fennmaradásához és megtakarításának megőrzéséhez!

Budapest, 2020. január

Szövetség Magánnyugdíjpénztár

2021-06-03T11:26:05+00:00 2019. június 3.|